meditace a cvičení reiki

Základní a úvodní cvičení k meditacím

Hatsurei Ho

Tato technika byla praktikovaná v původním Usui Ryoho pravidelně při každém střetnutí žáků. I dodnes je neoddělitelnou součástí každodenního cvičení japonských reikařů. V různých obměnách je tato technika znám a praktikovaná i v jiných léčebných systémech.

Hatsurei Ho je cvičení, které rozšiřuje energetické kanály v našich jemnohmotných tělech a napomáhá v duchovním růstu. Mělo by se stát součástí naší každodenní práce s Reiki, každodenní práce v našem rozvoji osobnosti.

Před samotný cvičením Hatsurei Ho je vhodné utišit svoji mysl tichou modlitbou nebo odříkáváním pozitivních afirmací.

1.  Kihon Shisei

•                     Pohodlně se usaďte do meditační polohy buď na stoličce nebo na podlaze v pozici seiza (v japonské sedě na patách)

•                     Uvolníme se a zavřeme oči.

•                     Upřeme svoji pozornost na Hara (střed fyzického těla – dva prsty pod pupkem).

•                     Dlaně si volně položíme na stehna.

2.   Mokunen (soustředění)

•                     Ve své mysli prohlásíme ke svému podvědomí „Začínám s cvičením Hatsurei-Ho!“

3.   Kenyoku („Suché omývání“ – odstranění stojaté energie)

Tento úkon se podobá očistnému aktu, který vykonává šintoistický kněz po dobu ceremonie před přistoupením k bohoslužbě. Tímto omýváním se symbolicky očišťuje tělo i duše.

•                     Prsty a dlaněmi ruky postupně „omýváme“ celé svoje tělo. Můžeme to dělat přímím dotykem těla nebo tahy ruky v auře. Začneme umytím tváře, potom pravou rukou očistíme levé rameno, celou levou ruku, levou polovinu hrudníku a břicha. To samé opakujeme i levou rukou na pravé straně těla.

•                     Celý tento očistný akt provedeme aspoň třikrát a na závěr ještě očistíme svoje dlaně a prsty.

4.   Napojení na reiki  (nádech světla)

•                     Zdvihneme obě ruce nad hlavu, jemně otřeseme dlaněmi a potom přes svoje dlaně a korunní čakru vdechneme světlo a snažíme se vnímat, jak energie proudí přes ruce a celé naše tělo směrem dolů. Postupně světlo naplňuje Hara a celé naše tělo i auru.

5.   Joshin Koku ho (dech čistící duši)

•                     Položíme ruce na stehna dlaněmi otevřenými nahoru. Pozornost upřeme na Hara a volně dýcháme přes nos.

•                     Při nádechu si vizualizujeme, že světlo naplňuje celé tělo a rozšiřuje se přes naši kůži do nekonečna všemi směry.

Toto dechové cvičení děláme několik minut nebo kolik je nám příjemné.

5.   Gassho

•                     Sepneme dlaně na srdeční čakrou do pozice Gassho a meditujeme

7.   Seishin Toitsu (pokračování v meditaci – soustředění)

•                     Dlaně držíme v pozici Gassho. Představíme si, že dýcháme přes naše spojené dlaně.

•                     Při nádechu proudí světlo do oblasti Hara – naplňuje se stále silnějším světlem.

•                     Pří výdechu proudí světlo ven přes dlaně a přes celý povrch našeho těla.

•                     Toto dýchání provádíme několik minut, je však možné pokračovat po libovolnou dobu.

•                     Pokračujme v meditaci.

•                     Tato meditace se jmenuje i „Gassho meditace“ . Po dobu takovéto meditace odevzdává mistr Reiki svým žákům Reiju (otevírání energetických drah v těle – zasvěcení).

8.   Gokai Sansho  (vyslovení pozitivních pravidel Reiki)

•                     Dnes nebudu pociťovat zlost

•                     Dnes zapomenu na všechny trápení

•                     Dnes projevím vděčnost za všechny milosti

•                     Dnes budu svoji práci dělat poctivě

•                     Dnes budu laskavý ke všem bytostem

Tyto prohlášení vyslovíme nahlas třikrát za sebou.

9.   Mokunen

•                     Položíme ruce na stehna dlaněmi dolů. Ve své mysli prohlásíme ke svému podvědomí: „ukončil jsem cvičení Hatsurei – Ho!“

            Pomalu otevřeme oči a několik sekund jemně potřepeme rukama.

Další cvičení

Byosen Reikan – Ho

Tato technika slouží k vyciťování, vnímání různých pocitů a ozvěn ve svých dlaních před nebo během léčivého dotyku při reikovaní. Pokud má ošetřována bytost nějakou fyzickou nemoc nebo disharmonii v jakékoli oblasti energetických těl, můžeme jeho projevy vysílány ze zdroje nákazy vycítit. V Japonsku se tato technika či spíše schopnost nazývá „Byosen“.

Tyto pocity mohou být pokaždé jiné, v závislosti na povaze a závažnosti nemoci. Taktéž tutéž disharmonii může každý ošetřující vnímat jinak. Ale přesto můžeme mluvit o některých vzorech pocitů: můžeme zachytit pocit pulzujícího nebo pronikavého pohybu, píchající bolesti, znecitlivění, tepla, chladu, brnění, tlaku a podobně. Tyto pocity v rukou se nazývají „Hibiki“ čili „ozvěna“. Po některých cvičeních takto můžeme vycítit příčiny nemocí (i ještě Neprojeveném), jejich podobu a trvání, a dokonce i dobu, kterou ošetřování této nemoci musíme věnovat.

Pokud tedy jsme při převádění Byosen dostatečně vnímaví, můžeme projevy nemocí zachytit ještě před jejich propuknutím a patřičným ošetřením jim předejít a zcela uzdravit. Byosen se může objevit přímo v problémové oblasti, ale také na jiném místě těla, které s danou oblastí těla komunikuje. Například se často choroba žaludku projeví v oblasti čela, problémy jater v očích; ledvin v uších atd..

Metodu Byosen Reikan-ho můžeme převádět po získání určitých zkušeností i nepřítomnosti ošetřovaného na libovolnou vzdálenost.
Rovněž ji můžeme používat i na sebe.


Postup při převádění Byosen:

 • Příjemce může sedět nebo ležet na masážním stole či na podložce na podlaze.
 • Zaujmeme pozici Gass a napojíme se na světlo Reiki.
 • Před každým ošetřením se doporučuje provést čištění aury.
 • Navážeme kontakt s aurou ošetřovaného, případně můžeme převést jednotlivé pozice na hlavě.
 • Buď jednou nebo oběma dlaněmi procházíme podél těla. V místě, kde pocítíme silnou odezvu, podržíme dlaně a vnímáme pocity v našich dlaních. Hibiki se postupně zvyšuje, až dosáhne svého vrcholu a poté začíná pomalu klesat. Tento cyklus se může několikrát zopakovat s klesající intenzitou. Své ruce podržíme v pozici nejméně po dobu jednoho cyklu a pak postupujeme ve skenování těla dále až najdeme další postižené místo a celý proces opakujeme.
 • Byosen ukončíme po ošetření celého těla.
 • Po ošetření si očistíme auru a své dlaně a chvíli setrváme v pozici gass

Enkaku Chiryo

Enkaku chirjo z japonského jazyka můžeme přeložit jako „terapie s vysíláním energie“, nebo také jako ošetření s fotografií. Toto je nejjednodušší způsob reikovania nepřítomné osoby (i více osob současně) na dálku. Jeho výhodou kromě jednoduchosti je také v možnosti provádět ošetření nenápadně kdekoli a kdykoli.


Postup reikovania na dálku:

 • Zaujmeme pohodlnou pozici, naladíme se na Reiki, obě ruce si položíme na srdce a utišit svou mysl.
 • Vlastním způsobem vyjádříme vděk, že smíme být kanálem Reiki (Reijo – ho).
 • Položíme si fotografii ošetřované osoby do dlaně levé ruky, pravou rukou na ni postupně nakreslíme symboly druhého stupně Reiki, pak přikryjeme fotku pravou rukou a necháme volně proudit energii Reiki.
 • Zprostředkování Reiki ukončíme spojením dlaní do pozice modlitby a vyjádřením díků za to, že jsme mohli být kanálem Reiki.

Fotografie můžeme nahradit i papírovými lístky, na kterých jsou uvedena jména, datum narození, adresy příjemců. Tyto lístky uložíme do obálky, případně na to vyhrazené krabice a za pomoci symbolů reikiami tak, jako při použití fotografie. Lístky s údaji ošetřených osob můžeme vyměňovat nebo doplňovat podle potřeby.

Při účasti více reikistov můžeme tuto techniku použít i tak, že krabici s lístky uložíme do středu kruhu.

Další možností práce na dálku je použití tzv.. zástupného předmětu, který bude léčenou osobu představovat. Tímto zástupným objektem může být panenka, medvědem nebo i naše vlastní noha či prst. Reikia zástupný objekt tak, jako při přímém působení na reikovanú osobu. Pokud je tento objekt dostatečně velký, můžeme aplikovat při ošetření jednotlivé pozice rukou. Při menším objektu reikiami najednou celé tělo.

Gedoku – HoGedoku znamená v překladu detoxikaci, odstranění jedů z těla. Navenek se podobá technice Tanden Chiryo. Doporučuje se provádět tuto metodu k očištění těla od různých škodlivých látek v organismu a pomáhá odstranit i nežádoucí vedlejší účinky léků.Přiložíme své dlaně na oblast spodního tandenu zepředu i zezadu a necháme energii Reiki proudit po dobu 13 minut. Během působení si můžeme vizualizovat, jak se toxické látky postupně rozpouštějí a vyplavují z těla ven.

Genêts – Ho

Tato technika slouží ke snížení horečky. Mistr Usui doporučoval tento postup i při každém onemocnění hlavy nebo ošetření příčin onemocnění – „Byogen Chiryo“.

 • V pozicích rukou na hlavě setrváváme asi 30 minut, oblast břicha a vnitřních orgánů ošetřujeme obvykle 15 minut nebo podle potřeby.


Doporučené pozice rukou:

 • Čelo
 • Spánky
 • Zátylek
 • Šíje a hrdlo
 • Temeno
 • Žaludek a orgány v břišní dutině

Gyoshi – Ho

Tato japonská technika léčení vychází ze zkušenosti, že energie Reiki vyzařuje z celého těla zasvěceného, především však z jeho dlaní, očí a dechu. Potvrzuje to i výrok z esoterického učení, že kde je zaměřeno naše vědomí, tam je nasměrována energie. Důležité při přenosu energie pohledem je uvědomit si podstatu Reiki, a tou je láska. Tedy i naše oči upírá na příjemce pohledem ostře zaměřeným, ale jemně rozostřeným a laskavým. Je to, jako bychom měli svůj obdivný pohled opřený o pěkný květ.

 • Při léčení očima upírá svůj pohled na ošetřovanou část těla po dobu několika minut. Pozorujeme při tom, jak se mezi námi vytváří energetické spojení a léčivá síla vstupuje do tohoto místa.
 • Tuto léčebnou techniku můžeme doplnit i promítnutím symbolů Reiki na léčenou oblast těla.
 • Mistr Usui a jeho žáci s oblibou používali tuto metodu tak, že nejprve několik minut pozorovali léčenou oblast těla, pak sem vyfoukli energii, přiložili své dlaně a jemně pomasírovali.

Hanshin Chyrio

V překladu tato slova znamenají „polovina těla“. V původních praktikách Reiki se nepoužívalo jen pasivně přikládání rukou, jak to známe ze západního stylu, ale často využívali i masážní techniky. Tyto byly přirozenou součástí systému léčení. Hanshin Chiryo je jednou variací z těchto masáží, a má ošetřovaného uvolnit a uklidnit. Mistr Usui ho ve své příručce doporučuje na ošetření nervové poruchy, poruchy látkové výměny a krvetvorby.

 • Ošetřovaný leží uvolněně na břiše.
 • Přiložíme obě dlaně na bederní oblast, necháme přes ně proudit energii Reiki a s jemným tlakem je opakovaně táhneme podél páteře až nad temeno. Tyto tahy mohou být rovné, nebo můžeme svými dlaněmi dělat i jemné krouživé pohyby.

Hanshin Koketsu – Ho

„Hanshin Koketsu – Ho“ v překladu znamená „čištění krve“ poloviny těla. (Jiným významem by mohlo být i promíchání krve. Jak víme, krev je důležitou tekutinou v našem těle. Zásobuje naše buňky nejen potřebnými živinami, ale je také nositelem životní energie.) Tato technika by měla povzbudit proudění krve, a tedy i energie, v těle. Velmi dobře pomáhá k navrácení životního elánu a síly ošetřovaného.


Postup techniky výměny krve:

 • Ošetřovaný stojí nebo sedí na židli tak aby měl volný přístup k zádům.
 • Svou levou ruku mu položíme na levé rameno a tak stabilizujeme jeho tělo.
 • Během masírování zad zadržet dech. Pravou rukou krouživými pohyby masírujeme pravou stranu zad podél páteře od 7. krčního obratle až po 5. bederní obratel.
 • Totéž opakujeme i na levé straně zad.
 • Přiložíme svůj ukazovák a prostředník po stranách páteře a táhneme nimi z hora dolů až k 5. bedernímu obratli. Zde jemně přitiskneme prsty po dobu několika sekund.

Hesse ChiryoSlovo „Hesse“ v japonštině znamená „pupek“ a „chiryo“ je „ošetřování, léčení“. Podle východních učení je v této oblasti naše energetické centrum – místo, kde je koncentrovaná naše energie. Také přes toto místo můžeme zásobovat energií celou oblast břicha. Toto ošetření je dobré provádět vždy, když se cítíme fyzicky či psychicky vyčerpaní, ale i před každým léčením nebo i jako prevenci.Přiložíme svůj prostřední prst na pupek a necháme proudit energii, zatímco nepocítíme, že se energetický puls pupku a energie Reiki harmonizovalo.Necháváme proudit energii Reiki ještě asi deset minut.Tuto techniku můžeme provádět jednou nebo i oběma rukama a posílit příslušným symbolem Reiki.

Jakikiri Joka – HoTato technika slouží k energetické čištění, odstraňování negativních vibrací a následné nabíjení energií Reiki nejrůznějších předmětů.
Tímto způsobem můžeme ošetřovat léčivé kameny, krystaly, šperky, ozdobné předměty, ale i běžné věci denní potřeby. Můžeme takto preparovat pozitivní energií naše vizitky, dopisy, žádosti a pod.
Energeticky čistit a nabíjet můžeme libovolně velké předměty. Menší obvykle klademe do levé dlaně. Větší předměty můžeme ošetřit tak, že na něj nasměrujeme prsty levé ruky a pravou provádíme samotnou techniku. Jinou možností je představit si tento předmět ve své dlani ve zmenšené podobě. 
Postup při převádění:
Zaujmeme pozici Gass a napojíme se na energii Reiki. Můžeme to udělat i tak, že natáhneme ruce nad hlavu as hlubokým nádechem necháme proudit světlo přes ruce až do oblasti hara.Prohlásíme ve svém vědomí: „Já právě začínám Jakikiri Joka – Ho“.Vybraný objekt si položíme do levé dlaně.Pravou rukou děláme čisticí, vodorovné, jakoby sekané pohyby asi 5 cm nad předmětem. Své prsty a dlaň pravé ruky máme při tom nasměrovány na čištěný předmět. Během čištění zadržet dech a pozornost máme upřeným na hara v oblasti spodního tandenu.Pomalými krouživými pohyby pravé dlaně necháme proudit očistnou a posilující energii Reiki do ošetřovaného objektu.Celý postup čištění a dobíjení opakujeme alespoň třikrát za sebou, dokud nelze dosáhnout požadovaného výsledku.Na závěr odložíme ošetřovaný předmět znovu zaujmeme postoj Gasse a pak důkladně vytřeseme své zápěstí.

Joshin Kokyuu – Ho

„Joshin Kokyuu – Ho“ znamená „dechové cvičení pro rozvoj ducha“. Pomocí tohoto dechového cvičení můžeme vědomě načerpávat a posilovat svou energii univerzální kosmickou energií. Svým dechem vedeme tuto energii do oblasti Tandenu, Našeho energetického centra, které si můžeme představit jako světelný balónek v oblasti asi 2 cm pod pupkem. Takto načerpala energii pak můžeme nechat proudit do celého těla zda k jednotlivým orgánům prostřednictvím energetických drah, svých dlaní a dechu.


Postup dechového cvičení:

 • Zaujmou pohodlnou pozici, nejlépe v stoji. Chodidla jsou na šířku ramen, kolena mírně pokrčené, zadek podsazený, páteř vztažené a hlava jakoby zavěšená za temeno do nebe. Brada jemně přitahována, jazyk opřen o podnebí a celé tělo je uvolněné.
 • Při nádechu nosem pozoruj, jak do tebe proudí energie ve formě čistého světla skrze korunní čakru a naplňuje pomyslný balónek v tvém tandene. Na několik sekund zadrž dech a sleduj, jak postupně se toto světlo rozšiřuje a naplňuje celé tělo.
 • Při výdechu přes jemně pootevřené ústa pozoruj, jak světlo proudí přes tvoje vedlejší čakry a prsty na dlaních i nohou.

Koki – Ho

Technika Koki – Ho představuje léčbu prostřednictvím dechu. Jak víme, jedním z nejdůležitějších nosičů energie je právě náš dech. Týká se to nejen zásobování našeho těla životní energií, ale také možnosti tuto životní energii prostřednictvím dechu přenášet na druhých.

Samotná technika Koki – Ho navazuje na techniku Joshin Kokyuu – Ho. Po nadechnutí světla a jeho koncentraci v našem tandene posíláme tuto energii svým dechem či foukáním na postižený orgán nebo do aury ošetřovaného. Použitím fotografie a příslušných symbolů Reiki je možné tuto metodu používat i na dálku.


Postup léčení dechem:

 • Zaujmou pohodlnou pozici, nejlépe v stoji. Chodidla jsou na šířku ramen, kolena mírně pokrčené, zadek podsadený, páteř vztažené a hlava jakoby zavěšená za temeno do nebe. Brada jemně přitahována, jazyk opřen o podnebí a celé tělo je uvolněné. Stáhni bod Hui – Yin (energetický bod mezi pohlavním orgánům a řitním otvorem) pro zamezení úniku životní síly přes tuto energetickou bránu.
 • Při nádechu nosem pozoruj, jak do tebe proudí energie ve formě čistého světla skrze korunní čakru a naplňuje pomyslný balónek v tvém tandene. Na několik sekund zadrž dech a sleduj, jak postupně se toto světlo rozšiřuje a naplňuje celé tělo.
 • Jazykem nakresli na podnebí symbol síly.
 • Svým výdechem pošli tento symbol na ošetřované místo.
 • Celý postup můžete několikrát opakovat, případně léčení ještě doplnit přiložením dlaní na postiženou oblast.

Meditace Gasse 

 • Promítneme symbol síly a 3 krát vyslovíme jeho mantru. (Mistrovský symbol)
 • Pomalu zvedáme ruce po stranách těla, dlaněmi vzhůru, až nad hlavu.
 • Držíme dlaně nahoru, kontaktujúc vesmír.
 • Vnímáme Reiki energii (světlo) jako naplňuje nás i naše okolí.
 • Zavřeme oči a pomalu spojíme dlaně do pozice Gasse před obličejem, vnímáme pocit chvění ve svých rukou.
 • Držíme své dlaně tak, aby prostřední prsty dotýkaly šesté čakry.
 • Dýcháme přirozeně a představujeme si že dech prochází naše dlaně.
 • Držíme toto dýchání na chvíli a uvolníme se.
 • Pomalu zvedneme naši nedominantnú ruku přímo nahoru do vzduchu, dáme dominantní ruku do klína (pod hara) s dlaní nahoru.
 • Cítíme energii jako vstupuje přes zdviženou ruku a proudí přes dominantní ruku ven na hara. Držíme tuto pozici několik minut.
 • Sepneme dlaně do pozice modlitby před svým srdečným centrem, celou pozornost uprieme na prostřední prsty (prostřední prsty reprezentují prvek ohně – světlo, vědomí).
 • V této pozici vnímáme univerzální lásku a harmonii a vnořit se do meditace.
 • Meditaci ukončíme poděkováním – v pozici Gasse se dotkneme prsty čela a ukloníme se s vyjádřením díků.

Nentatsu – Ho

Tato původní metoda Reiki slouží k práci s vědomím a podvědomím, respektive s emočními strukturami. Nentatsu umožňuje zprostředkování informací skrze vibrace v dlaních do podvědomí příjemce.

Pomocí této techniky máme možnost měnit negativní či destruktivní informace v podvědomí, odstraňovat různé fobie, zlozvyky a nahrazovat jejich pozitivními informacemi. Můžeme zde použít ať už pozitivní afirmace, nebo pracovat s pěti pravidly Reiki.

 • Ošetřovaný leží nebo sedí v pohodlné pozici. Před zahájením samotné práce se pohovoříme s ošetřovaným o jeho problému, na kterém chce pracovat a společně se dohodneme na pozitivním prohlášení, které budeme během ošetřování používat.
 • Zaujmeme pozici Gass (dlaně v pozici modlitby před srdcem) a krátce pomeditujeme, soustředíme se na naši roli.
 • Zvedneme dlaně nad hlavu, naladíme se na energii Reiki a necháme ho proudit do hara a celého těla.
 • Položíme své dlaně na čelo a zátylek ošetřovaného a prohlásíme ve své mysli: „Já právě začínám Nentatsu – Ho!“
  Ujistěte se, že naše činnost je pozitivní a slouží pro nejvyšší zájem příjemce i všech zúčastněných. Pokud dostaneme souhlas a cítíme proudění energie, přenášíme zprávu s čistou myslí as důvěrou.
 • Po doprúdení energie oddálení ruky od ošetřovaného, spojíme dlaně do pozice Gasse a ukončíme nentatsu.
 • Po ošetření si důkladně vytrasieme zápěstí. Pokud na dlaních vnímáme nepříjemné pocity, očistíme jejich obvyklým způsobem.
  Tuto techniku můžeme samozřejmě používat i při práci na sobě.

Používání Muder

Mudry (japonsky KUJI) jsou pozice rukou, které určitým způsobem napomáhají při příjmu, akumulovaný, pokynů nebo vysílání energií. Tyto praktiky můžeme objevit v nejrůznějších kulturách či náboženských aktech již od pradávna. Nejčastěji se však spojují s praktikami vycházejícími z východních učení, zejména jógy či tantrického buddhismu. Často se tyto mudry používají také v Japonsku a nacházíme je iv původním učení Reiki.

Sha
Mudra Sha se používá při duchovní práci, meditacích a pro duchovní léčení. Nejčastěji se spojuje s používáním Reiki symbolu Dai Ko Mio. Vztažené prsty přivádějí energii, dokud propletené prsty tuto energii kondenzují a usměrňují do nitra energetického těla.

Rin
Mudra Rin se používá na přísun energie pro sílu mysli a sílu těla. Používá se kdykoliv, kdy potřebujeme fyzickou, duševní nebo emoční sílu. Tato mudra se obvykle spojuje se symbolem Cho Ku Rei.

Kai
Mudra Kai napomáhá při zachování jasné mysli a soustředění myšlenek. Jeho používání zesiluje také naši intuici a tím napomáhá zachycovat mimosmyslové informace a poselství.

Reijo – Ho

Japonské slovo „Reijo“ znamená „modlitbu, pokoru“ před působením léčivé duchovní energie Reiki. Učí nás uvědomovat si, že jsme pouze kanálem pro tuto sílu. Učí nás poslouchat svou intuici, svůj vnitřní hlas. Hawayo Takato se o této technice vyjadřovala jako o „nejvyšší vědě o energii“. Obvykle touto technikou, či spíše modlitbou zahajujeme každý léčebný akt Reiki. Následně během celého působení se necháváme vést naší intuicí, pocity v dlaních či jinde v našem těle. Při procházení rukama nad tělem ošetřovaného můžeme v jednotlivých pozicích cítit různé odezvy – teplo, chlad, brnění, napětí a pod. Také můžeme někdy různé pocity vnímat i v našem těle tam, kde je nějaká disharmonie v organismu ošetřovaného. Během léčby se nám mohou objevit i různé pocity, emoce, myšlenky či obrazy. Je třeba naučit se tyto signály registrovat a nechat se jimi vést. Postupem času získáváme stále větší citlivost a tím i možnost lepšího diagnostice a řešení klientova problému. Samozřejmě, tato vnímavost nám pak může velmi pomáhat v řešení našich vlastních záležitostech, v našem uzdravování a duchovním růstu.


Postup Reijo – Ho:

 • Párkrát zhluboka vydechni, Zavři oči, uvolni své tělo i mysl.
 • Spoj své dlaně před srdečním centrem do pozice gass av duchu nebo nahlas popros energii Reiki, aby tebou začala volně proudit.
 • Popros o léčivou sílu a nejvyšší dobro pro ošetřovaného na každé úrovni. (Nikdy však netrvají na konkrétním výsledku léčby. Obvykle nejsme vždy schopni rozeznat, co je opravdu pro ošetřovaného z vyššího hlediska to nejlepší.)
 • Zvedni sepnuté dlaně před své třetí oko a popros energii Reiki o vedení. Nechť tato inteligentní energie vede tvoje dlaně během léčení všude tam, kde je potřeba zprostředkovat léčivou sílu.
 • Pozorně sleduj všechny signály, které k tobě přicházejí. Zkus jejich vnímat všemi smysly, celou svou bytostí. Pro upřesnění odezev můžeš použít i metodu „skenování“ těla — Byosen, Nebo se vnitřně zeptat na přesnější odpověď.

Reiki Undo

Toto cvičení napomáhá uvolnit naše tělo i mysl. Navenek se podobá metodě Hikari no Kokyu – Ho, Ale v tomto případě se přidávají i pohyby těla. Když se dokážeme dokonale uvolnit a přenecháme celé své já, tělo i duši, působení léčivé energii, může bez překážek proudit v našem těle. Při svém proudění nachází problematická místa, energetické bloky způsobené fyzickou či psychickou disharmonií. Vysoké vibrace Reiki tyto disharmonie začnou rozpouštět a když máme uvolněné tělo, přeměňovat ve fyzický pohyb. Takovým způsobem se mohou uvolňovat různé emoční či mentální struktury, blokující přirozené životní procesy našeho těla. Během cvičení můžeme vnímat nejrůznější pocity. Naším tělem může procházet mírná zimnice, různé záchvěvy a škubnutím, nebo se celé tělo může kolísat ze strany na stranu či ve všech směrech. Necháme tímto pohybem volný průběh, cvičení ukončíme až po úplném odeznění tohoto jevu. Podle japonských pramenů se každodenním cvičením této techniky po dobu tří měsíců docílí tak dokonalé pročištění fyzického těla od všech toxínov.Cvičenie můžeme praktikovat sami, ale doporučuje se ho dělat i s partnerem či ve skupině, kdy jednoduše položíme své dlaně na osobu před námi v kruhu .


Postup cvičení:

 • Během cvičení stojíme nebo sedíme v pohodlné poloze s rovnými zády bez opírání se. Zaujmeme pozici gass a krátce medituje.
 • Zvedneme ruce nad hlavu, napojíme se na energii Reiki a vnímáme jeho proudění do celého těla.
 • Pomalu necháme klesnout ruce do klína, dlaněmi obrácenými vzhůru a uvolněné.
 • Prohlásíme ve svém vědomí: „začínám s Reiki uvolněním“.
 • Pozornost upřeme na svůj dech, postupně ho posílili as každým výdechem se stále více uvolníme.
 • Po několika dechem se naše tělo začne jemně pohybovat, kolísat vlivem proudění energie. Dovolíme, aby se to dělo automaticky, bez našeho vědomého řízení pohybů. Tento pohyb bude někdy pomalý a rytmický, jindy může být stále silnější a prudší. Dovolíme Reiki pohybovat s naším tělem ve svém rytmu, nevkládá do pohybu žádné naše úsilí.
 • Cvičení ukončíme po odeznění pohybů postojem gass a důkladným vytřesením zápěstí.
 • Po tomto cvičení je vhodné zůstat ještě nějakou dobu v klidu.

Seiheki Chiryo

Japonské slova „Seiheki Chirjó“ lze přeložit jako „zpracování návyků“, tedy emocionální a mentální ošetření.S použitím určitých technik a symbolů Reiki můžeme pozitivně působit na emoce, myšlenkové vzory, jakož i na vzory v podvědomí ošetřovaného. Taková práce je však spojena s velkou odpovědností. Vyžaduje od nás velkou pozornost, soustředění a čistotu našich myšlenek, emocí, našich úmyslů. Během takové léčby jsme úzce spojení s podvědomím ošetřovaného. Proto k ní můžeme přistoupit pouze na jeho výslovnou žádost nebo zřetelný souhlas!

Působení energie Reiki během ošetřování je vhodné doplnit vhodnou afirmací, pozitivním vyjádřením. Toto však není podmínkou, transformační proces se uskuteční i bez ní. Afirmace musí být: krátká, výstižná, kladná, bez podmínek a vyjádřená v přítomném čase.


Příklady afirmací:

 • Jsem plný světla a lásky. Jsem klidný a vyrovnaný. Přestávám kouřit a jsem klidný. Miluji a jsem milován. Jsem zdravý po stránce psychické i fyzické. Poznávám své nadvědomí. Jsem ve styku se svým nadvědomí. Mám k sobě láskyplný vztah. Jsem plný lásky ke všem a ke všemu …

Před samotným působením se můžeme s ošetřovanou osobou dohodnout na znění afirmace a podpořit ji. Afirmace však my znát nemusíme, postačí, když ji zná jen ošetřován. V takovém případě požádám pro něj o to nejlepší v zájmu nejvyššího dobra všech zúčastněných.

Podle dochovaných zpráv mistr Usui používal při tomto ošetřování i opakování pěti životních principů a básní od císaře Meiji.


Technika odstranění psychických a citových problémů:

 • Postavíme se za ošetřovanou osobu, svou levou ruku mu položíme na čelo a pravou ruku na zátylek. Necháváme v této pozici proudit energii několik minut a současně v duchu opakuji kladné vyjádření, afirmace na podporu emočního harmonizovat.
  (V západním způsobu tohoto ošetření se tento proces zvykne podpořit i použitím příslušného symbolu Reiki.)
 • Svou levou ruku přitáhneme k pravé a necháme energii Reiki doproudit již bez opakování afirmace.
 • Ošetření ukončíme obvyklým způsobem a můžeme se ještě s ošetřováním popovídat o jeho problému

Tanden Chiryo

Spodní tanden se nachází asi dva prsty pod pupkem. Je zde umístěn energetický střed našeho těla. Reikovaní tohoto bodu nám dodává životní energii a posiluje sílu vůle.

 • Své dlaně přikládáme najednou na oblast tandenu z přední strany i zezadu. Necháváme energii Reiki proudit tak dlouho, dokud se ruce samy odpojí.

Shu Chu – Reiki

Shu Chu Reiki je vlastně skupinové Reiki, kdy několik reikistů působí současně na jednoho ošetřovaného. Tímto způsobem je možné působit velmi intenzivně na vybraného jedince. V případě, že se sejde velká skupina, stačí na ošetření pouze několik málo minut. Ošetření je možné převést přímým přiložením rukou na tělo, ale i na dálku prostřednictvím technik druhého stupně Reiki.


Jednou z možností přenosu energie více reikistů na jednoho příjemce je následující způsob:

 • Kolem ošetřovaného se vytvoří několik řad. První v řadě položí své dlaně na tělo ošetřovaného a osoby v dalších řadách se dotýkají ramen osob v řadách před nimi. Tímto způsobem se harmonizuje všichni navzájem a množství energie pro příjemce se mnohonásobně zvýší.

Původní léčebné techniky

Léčebné techniky Reiki „Chiryo – Ho“ vyučované v jednotlivých stupních v původním Usui Shiki RYOHO.

Z období, kdy mistr Usui založil svou školu Reiki RYOHO Gakkai, se zachovaly původní způsoby práce s energií Reiki, které se vyučují a praktikují i v dnešní době. Podle mistra Usui je Reiki nejen způsobem utišení bolesti a projevů nemocí, ale především naladěním se na kosmickou harmonii, naplněním učebního procesu duše.

Reiki RYOHO je najednou energetickým i spirituálním léčením: léčení energií může samo o sobě v nemocném těle a mysli nastolit původní harmonický stav, ale skutečné uzdravení neproběhne dříve, dokud nepřijde spirituální poselství. V jeho nedostatku se dříve nebo později objeví nová nemoc, namísto již zdánlivě odstraněné. Reiki ho je schopno harmonizovat energetický systém, jakož i vytvořit změny ve vědomí, potřebné ke skutečnému, hlubokému léčebnému procesu. Je důležité vodítko léčebného záměru na příčinu nemoci. Reiki působí vždy na úrovni příčin i následků. Přesto, pokud usměrníme léčebný záměr pouze na projev choroby, na bolestivá místa, tak léčba příčin se dostává do pozadí. Zejména v případě krátkých ošetření tak může ztrácet léčba na účinnosti.


Cílená léčba příčin chorob může probíhat dvěma způsoby:

 • Protože příčiny se nacházejí v minulosti, posíláme Reiki pomocí příslušného symbolu do minulosti ke kořenům nemoci.
 • Všechny zážitky, vnitřní pochody se ponechávají v našem energetickém systému, zanechávajíc jakési „otisky“ v auře na příslušných místech. Při procházení rukou v auře, s úmyslem působit na úroveň příčin chorob, na těchto místech někdy ucítíte proudění energie.

Je na místě kromě toho posílat energii i do případných budoucích konfliktních, stresujících situací, které mohou být vhodné pro „znovuprodukci“ příznaků, respektive nových příčin.

Před samotným kladením rukou je výhodné převést Bjosen Reikan – Ho , Čili pročesání, vyhmatání aury, energetického pole ošetřované osoby. Auru zkoumáme svými dlaněmi opakovaně za sebou nad celým tělem několikrát v různých vzdálenostech. Ty body — Hibiki, Kde cítíme zvýšené proudění energie, nebo jiné změny, si zapamatujeme a později při léčení, nastavením patřičné vzdálenosti dlaní od těla, ošetřujeme. Tento postup napomáhá také k prohloubení našeho intuitivního cítění, vystihující podstatu nemoci.

Mistr Usui přikládal velký význam rozvoji intuice, tzv.. Reijo, Protože to napomáhá koncentrovanější, úspěšnější léčbě. Je dobré, když si uvědomíme, že kromě svých dlaní můžeme zprostředkování Reiki použít prakticky všechny body našeho těla.


Mezi metodami mistra Usui můžeme najít i různé jiné techniky, jako:

 • Gyoshi – Ho: Přenášení energie pohledem
 • Koki – Ho nebo Ibuki – Ho: Přenášení energie dechem nebo foukáním
   
 • Uchi Te: Jemné poklepávání aury nebo přímo těla dlaněmi, prsty, pěstmi, na místech energetických bloků
 • Oshii Te: Pulsující, pumpující pohyby dlaní, především nad akupunkturními místy jednotlivých energetických drah
 • Nada Te: Jemné pročesávání, uhlazování aury konci prstů v případě bolestí nebo uváznutí energií v některých oblastech těla
 • Pokyny energie do jednoho bodu: levá ruka slouží jako anténa k nabírání kosmické energie, pravá ruka tuto energii vyzařuje přes spojené tři prsty
 • Su Chu Reiki: Skupinové Reiki, když několik reikistů působí současně na jednoho ošetřovaného
 • Reiki Mawashi – Tzv.. kruh světla, kdy se všichni zúčastnění navzájem chytí za ruce a posílají energii po obvodu kruhu, násobící tak intenzitu působení Reiki, případně zprostředkují tuto energii dalším osobám, bytostem, situacím nebo místům
 • Seiheki Chirjo: Emocionální a mentální ošetření
 • Enkaku Chirjo: Technika fotografie-převážně aplikovala při léčbě na dálku
 • Heso Chirjo: Šetření oblasti hara
 • Tandien Chirjo: Energetizování center těla: spodní tandien v oblasti hara, střední v oblasti hrudníku a horní v oblasti hlavy.
 • Ketsueki Kokan – Ho: „Výměna krve“ – energetická masáž zad a nohou.

Mistr Usui, jakož i první mistři Reiki, se při léčení soustřeďovaly většinou na problematická místa. Někdy doplňovali tyto postoje ještě pozicemi rukou na hlavě (příčina nemoci je v mysli), hara, případně hlavních orgánů těla.


Na hlavě se použila tato pozice rukou:

 • Zenta Bu – Dlaň je na čele, v duchu opakujeme pozitivní afirmace – nentacu
 • Sokuto Bu – Spánky
 • Koto Bu – Zadní horní část hlavy
 • Enzu Bu – Zátylek
 • Toch Bu – Temeno

Postup při reikovaní a pozice rukou se dnes liší podle jednotlivých škol. Měnili se podle znalostí a filozofie jejich zakladatelů i dalších učitelů toho kterého směru. Většina technik a pozice rukou, které se u nás v tzv.. tradic Reiki používají, pocházejí od mistra Chujiro Hayashiho. On tyto techniky převzal pravděpodobně z čínského léčebného systému Chi kung, Který praktikovali v oblasti pohoří Wu Tang. Byl uznávaným lékařem, ovládajícího různé léčebné způsoby východní i západní medicíny. Byl však i námořním důstojníkem, jemuž více vyhovoval ucelený, systémový způsob léčení, než intuitivní způsob, který se učil od mistra Usui. Tento způsob dokonale vyhovoval i v případě, kdy celé tělo pacienta zacházelo současně dva nebo tři léčitelé. Takto ho používali i na Hayashiho klinice, kde se Reiki učila paní Hawaii Takato, která tento způsob léčby přinesla a zpřístupnila Západu.

Mistr Usui během svého působení učil Reiki po celém Japonsku. Podle dochovaných zpráv zasvětil do tohoto učení asi 2000 žáků.
Celé učení však předával pouze vybraným žákům, kteří se pravidelně scházeli ve škole, kterou založil – v Usui Reiki RYOHO Gakkai. Každé takové setkání žáků začínalo s Hacurei Ho – Meditací v pozici Gass, Kde seděli ve známém japonském sede, s rukama spojenými před srdeční čakrou jako při modlitbě. Na začátku těchto meditací se obvykle zpívali tzv.. Gyossei – Verše, které napsal císař Meiji, a na konci meditace se přednášeli Gokai – pět pravidel Reiki. Ve změněném stavu vědomí během meditace — Sujo Ho se provádělo předávání energie – Rei Ju, podobné zasvěcení, kdy mistr každému žákovi postupně otevíral energetické kanály a uváděl ho do stále vyšších energetických aspektů Reiki. Na těchto setkáních odznívali i různé přednášky a předávali jak teoretické, tak praktické znalosti. Součástí výuky byly i cvičení Ki ko (Chi kung) a dechová cvičení Joshin Kokjuho Ho.

Reiki Mawashi (Kruh Světla)

Tuto techniku pravidelně praktikovali již v Usui škole ai dnes je nedílnou součástí všech setkání reikistů. Kruh světla umožňuje velmi intenzivní působení na všechny přítomné, na nepřítomné osoby či situace, které potřebují léčivou sílu Reiki. Totiž i zde platí známý energetický zákon, že energie, které vysílají více osob, se ne sčítají ale násobí. Kruh světla obvykle vede mistr Reiki nebo nejzkušenější člen přítomné skupiny. Je jeho úkolem provést patřičné přípravy, vytvořit ochranu nebo poprosit vyšší duchovní bytosti o ochranu pro všechny přítomné. Toto je velmi důležité, protože v těchto chvílích se neobjevují v naší přítomnosti jen nápomocné světelné bytosti, ale i takové, které přicházejí s ne nejčistšího úmysly.

Přítomní se postaví nebo posadí do kruhu, nejlépe tak, aby se střídaly dívky a chlapci. Vzájemně se chytí za ruce tak, aby všechny palce směřovaly do levé strany (levá „ačkoli“ dlaň je obrácena nahoru, pravá „dávající“ dlaň je obrácena dolů). Hřbety jsou vztažené a těla uvolněné, aby energie mohla volně proudit. Podle možnosti se neopírá o stěnu, protože studená stěna „odnáší“ energii. Samozřejmě, odložíme si šperky, hodinky a všechno, co nás škrtí nebo omezuje. Do středu kruhu můžeme postavit hořící svíčku, květiny, krystaly, krabičku se jmény lidí, kteří poprosili o pomoc. Může se tam posadit nebo si lehnout osoba, která nejvíce potřebuje ošetření (i více, pokud to místo dovolí). V pozadí může znít tichá meditační hudba.


Text meditační cvičení:

 • Přivřít oči a postupně si uvolni celé tělo. Tvůj dech je hluboký a pravidelný. Vnímej, jako každým výdechem odcházejí z Tebe všechna napětí, problémy a starosti. Vdechuje klid, mír, lásku … ..
 • Nyní zaměří svou pozornost nad svou hlavu. Vidíš, jak se shora k Tobě spouští paprsek čistého zlato – bílého světla. Proniká přes korunní čakru, zaplavuje postupně celé Tvé tělo. Světlo se zesiluje každým tvým nádechem, naplňuje každý Tvůj sval, každý orgán, páteř a všechny kosti, nervy. Světlo Tě ještě více uvolňuje, naplňuje a očišťuje každou Tvou buňku, každý atom v Tvém těle.
 • Hlubokým nádechem přiveď do svého srdce ještě více světla a nechaj ho proudit přes svou pravou ruku. Vnímej, jak proudí do dlaně Tvého souseda, protéká všech v kruhu a po malé chvilce se vrací k tobě z levé strany. Nech světlo proudit dále a vnímej, jak se neustále zesiluje.
 • A teď nech, aby světlo z Tvého srdce proudilo do středu kruhu, kde se z tohoto světla začíná vytvářet krystalová pyramida. Nech dále proudit světlo, ať se celá pyramida naplní zlatým světlem lásky.
 • A teď poprosím reikistů druhého a třetího stupně, aby do středu pyramidy promítly všechny jim známé symboly Reiki. Reikisti prvního stupně nebo nezasvěcených si vyprosil symboly přes mistra Usui nebo přes nás (také mohou do pyramidy promítnout zlatý kříž) … …. (Přestávka) … ….
 • Nyní zvětši pyramidu tak, abychom se do něj všichni vešly. Prosíme pro nás ochranu Síly Lásky proti všem vnějším i vnitřním negativním vlivům.
 • Nyní pozvěte do středu kruhu naši Matku Zemi a zaplavme ji Světlem, Láskou, Reiki. Vyléčme její rány, vyčistěte její vody, její auru … …. (Přestávka) … ….
 • Otvor ještě více své srdce a pošli lásku každému obyvateli Země, ať už jsou to lidé, zvířata nebo rostliny … … (přestávka) … … pošli Světlo tam, kde zuří války, pošli Lásku všude, kde došlo k nějaké katastrofě … … (přestávka) … …
 • Nyní Propusť z kruhu s láskou Matku Zemi. Do středu kruhu pozvi všech těch, o kterých víš, že potřebují Světlo, Lásku, naši pomoc, Reiki, protože jsou nemocní nebo mají jiné problémy. Vyslov potichu jejich jména, představ si je tu a záplav jejich Láskou, světlem Eiki … …. (Přestávka) … …. S láskou jejich propusti z našeho kruhu.
 • Nyní pošlete Reiki pro X.Y. do Z … nemocnice (zde mohou přijít na řadu všichni nemocní nebo situace, o kterých jsme se předtím dohodli. … …. (přestávka) … ….
 • A teď vlož do kruhu svou největší touhu, důležitou prosbu, svůj problém … … nech ze svého srdce proudit Reiki, Lásku, Světlo do středu kruhu na všechny naše prosby, touhy, na všechny problémy … …. (Přestávka) … ….
 • Děkujeme všem silám Lásky za jejich ochranu. Děkujeme Pánem Světla, andělem, duchovním učitelem a Mistrem, že byli s námi. Děkujeme všem Mistrem, Učitelem, Léčivé a andělský silám, že nám pomáhali.
 • Nyní si zmenši pyramidu a zavři ji do svého srdce, aby do nejbližšího světelného kruhu tě prosvětlovala, léčila a ochránila.
 • Pomalu začínáš znovu vnímat své okolí, cítíš své tělo, teplo rukou svých sousedů. Můžeš pustit jejich dlaně, jemně se rozhýbat, párkrát se zhluboka nadechnout a se skloněnou hlavou pomalu otevřít oči. Ještě chvilku se zakoukal do plamene svíčky, nech si v sobě doznít tento zážitek a jemně se vrať do přítomnosti.


Text cvičení je pouze ukázkový samozřejmě samotnou náplň cvičení můžeš libovolně měnit a přizpůsobovat konkrétní situaci, podmínkám a požadavkům. Do průběhu můžeš začlenit i léčebnou meditaci orgánů, podle vzoru, který jsem popsal. Můžeš také dělat různá cvičení s energií, příkazce světlo různými směry, procházet po jednotlivých orgánech, čakrách nebo po meridiánech.

V Japonsku je rozšířeno cvičení, kde se během meditace přemístí do svatyně na hoře Kuriyama. Tu sedě v kruhu, s rukama se navzájem a přitom srdcí, doříkáván 108 krát mantru „Om Usui Sama Hung“. Do svého kruhu pozvou (vizualizují) mistra Usui. Pak pokračují podle uvedeného postupu. Na závěr se poděkují mistru Usui za jeho pomoc a přítomnost a pak ho s úctou propustí z kruhu.

Tato mantra vyjadřuje naši úctu mistru Usui, navíc zvedá energetickou úroveň a napomáhá udržovat, soustředit naši pozornost. Z tohoto důvodu ji můžeme používat nejen při meditacích, ale i při každém působení Reiki.

OM – Prazvuk, základní zvuk, který stvořil celý vesmír, počátek …
SAMA – Slovo vyjadřující mimořádnou úctu
HUNG – Realizace

„OM USUI SAMA HUNG“
„Om, pocta mistrovi Usui, který dosáhl osvícení“
.