Home                                           Masáže Reiki sm systém kontakt Ceník

 
 

  bylinné doplňky  Ušní mikrosystém  Baňky, moxa, guasha

 

TCM - tradiční čínské metody

Co nabízím:
 

  • konzultaci a vysvětlení stavu klienta podle principů tradičních čínských technik

  • konzultaci podle pohledu čínských metod na ušní mikrosystém

  • terapii podle principů tradičních čínských metod (akupresura, moxa, ušní mikrosystém)

  • potravinové doplňky čínských metod (wan, san, tang)

  • doporučení vhodné stravy
     

Tradiční čínské metody jsou nejstarším přírodním oborem vůbec, který za tu dobu (přes 4 000 let) vykrystalizoval v unikátní systém, který nemá ve světě obdoby. Vždyť se vyučoval na univerzitách v Číně již od 6. st. n. l. a v té době se v Evropě teprve učili číst a psát... A navíc - Číňané měli další výhody; kromě dostatku času na ověřování měli i mnoho moudrých starých čínských mistrů a velký vzorek populace, který sloužil k otestování jejich metod, hlavně pak k testování jednotlivých bylin či bylinných směsí. Proto také dnes mají tradiční čínské metody stále co říci současnému člověku a stávají se čím dál více populární v západních civilizovaných zemích.

Smyslem starých čínských metod je naučit člověka žít v souladu s přírodou, přizpůsobit se jí a respektovat její zákonitosti. Dalším nelehkým úkolem je naučit člověka žít v souladu s okolím a s jeho bližními, ať již přáteli či nepřáteli. Posledním, a zároveň nejtěžším úkolem, je naučit člověka žít se sebou, poznat sebe sama a vědět, co od života chtít. Jedno čínské přísloví říká: Ten, kdo pozná své bližní a rozumí jim, je chytrý, ale ten, kdo pozná sám sebe a rozumí si, je moudrý.

Tradiční čínské metody jsou celostní teorie, která se řídí systémovým přístupem, zvláštní pozornost věnuje harmonii přírody a člověka, rovnováze a vyváženosti, stavu funkčních systémů organismu a jejich normálnímu fungování v rámci jediného systému.                                    

(Vladimír Grigorievič Načatoj)