Home   Tradiční čínská medicína  Masáže                          sm systém kontakt Ceník

 
 

                          Historie Reiki  Essential Reiki  Reiki techniky

Reiki (japonsky: レイキ

Reiki je univerzální léčivá energie. Přesně takový význam má japonské slovo rei-ki (japonsky KI, čínsky CHI, indicky Prána). Jsme jí obklopeni a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým. Nemá nic společného s tím, jestli jsme věřící nebo ateisté. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie. Historie reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně ji znali a využívali i Buddha a Ježíš. Některé prameny uvádějí, že s reiki pracovali kněží v Egyptě již tři tisíce let před naším letopočtem. Je to životodárná energie přicházející z universa a je jen na nás, zda se jí naučíme používat a zda jí chceme používat. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Člověk se již po I. stupni otevře svými energetickými kanály této energii. Tato síla uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Nečekejme zázraky, ale nechme reiki, aby nám pomáhala. Každý se o jejích účincích může přesvědčit. K tomu, abychom mohli reiki používat potřebujeme Mistra reiki, který nás zasvětí a umožní, aby námi tato životodárná energie mohla protékat. Reiki je také a především cesta.

Základní ošetření reiki:

Základní terapie reiki trvá přibližně i s prvotním pohovorem o zdravotním stavu klienta přibližně 90 minut. Před terapií je pro klienta důležité napít se dostatečně vody a odložit ozdoby tj. řetízky, náramky, hodinky atd.

Přednosti základní terapie reiki:

Vytvoření schopnosti organismu reagovat, začne čištění organismu, doplní se vitální síla, bezriziková forma terapie zabývající se organismem jako celkem, nedochází k jednostrannému uvolňování zablokované energie.

Pokud se cítíte vyčerpáni, dohánějí vás starosti, máte tvz. vybitou baterku, je tu pro vás reiki, které vám přinese uvolnění, klid a návrat vitality. 

Pokud se naladíme na energii reiki, můžeme jí brát z okolního prostoru a předávat jí lidem, kteří jí mají málo. Ten, kdo je naladěn na reiki, má energii stále. Nemůže si tedy ublížit tím, že pomáhat druhým. Lidské tělo ovlivňuje energetické pole. Pokud je toto pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit. Tím vzniká nemoc. Reiki léčitel prostřednictvím rukou do poškozeného energetického těla dodává znovu energii. Tělo pacienta tuto energii použije k uzdravení. Postupně se tak nemoc nebo zraněné části těla hojí.


Energie reiki proudí sama do nejvíce poškozených míst. Tedy tam, kde je jí momentálně nejméně. Je to podobné jako voda. Ta také teče do nejnižšího místa. Pro mnohé znamená reiki okamžitou úlevu. Uvolňuje, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole. Ve světě je léčení pomocí reiki rozšířeno mnohem více než u nás. To se týká hlavně západní Evropy, USA, Kanady a Japonska. V těchto zemích se už reiki úspěšně zavádí do nemocnic jako podpůrná složka léčby. Nesmíme, ale zapomínat, že reiki léčitel není lékař! Nelze jím nahradit lékařskou péči.
 

REIKI I
První stupeň reiki umožňuje člověku odstraňovat blokády, zbavovat tělo škodlivin, vyvolat uvolnění a přijímat pozitivní životní energii. Reiki I. můžeme používat pro samoléčbu nebo léčbu druhých lidí. Nikdy bychom reiki neměli nikomu vnucovat, ale nabízet. Sílu reiki nemůžeme ovlivnit. Proudí jí přesně tolik, kolik jí je příjemce ochoten akceptovat. Při každé léčbě, bychom o reiki měli požádat. Měli bychom poprosit o to, abychom mohli sloužit jako kanál pro její přenos.

REIKI II
K druhému stupni reiki bychom už měli být dostatečně vybaveni teoretickými vědomostmi a měli bychom mít praxi s používáním prvního stupně reiki. Mezi zasvěcením od prvního stupně do druhého stupně by mělo uplynout asi 8 - 12 týdnů. V té době se odstraňují blokády. Někomu může tato fáze trvat i rok. Druhý stupeň reiki výrazně pomáhá zdokonalovat možnosti samoléčby. Zvýší se intenzita pozitivní životní energie, zkrátí se doba léčby a žák se naučí zacházet s ochrannými znameními. Po zasvěcení do druhého stupně je možné reiki posílat v prostoru i čase. Tedy třeba konkrétním lidem na dálku, ale i do minulosti nebo budoucnosti. Žák od svého učitele obdrží symboly a naučí ho s nimi zacházet.

Symboly
•První symbol - tzv. zesilovač, zvýší naši ochranu před negativní energií. Pomůže nám zaměřit energii soustředěně na jeden bod. První symbol umožňuje nabít energií i místnosti.
•Druhý symbol - tzv. psychický bod, otevírá nám cestu do podvědomí. Můžeme pomocí něj zasáhnout hluboké blokády.
•Třetí symbol - pro mentální síly a léčbu na dálku. Umožňuje praktikovat reiki nezávisle na prostoru a času. Slouží k fyzickému léčení.

Ačkoli je mnoho literatury, kde jsou symboly vyobrazeny, já je zde nezobrazím. Podle tradice jsou symboly tajné. Měl by je od svého učitele dostat žák při iniciaci do druhého stupně jako něco posvátného.

REIKI III
Třetí stupeň reiki je mistrovský - učitelský. Jeho dosažení už předpokládá obrovský osobní růst na všech úrovních. Jsou samozřejmě Mistři, kteří provedou iniciaci do všech tří stupňů současně. Zde lze ale pochybovat o dostatečné připravenosti takového žáka. Žák by měl před zasvěcením do mistrovského stupně umět odpovědně pracovat s energií a příslušnými technikami. Žák obdrží mistrovské znamení jako nejvyšší symbol síly. K tomu by měl od svého Mistra obdržet i kompletní učební materiál. Po zasvěcení může nový Mistr učit a zasvěcovat další zájemce o reiki. Použití univerzální léčivé energie reiki je velmi široké. Zde uvádím jen několik možností, jak lze sílu reiki využít.

Lidé
Některé nemoci se pomocí reiki léčí velmi dobře a úspěšně. Dobré zkušenosti jsou s působením na cysty, myomy, zlomeniny, popáleniny, záněty. Osvědčilo se jako doplňková léčba při klasické léčbě rakoviny (lepší snášenlivost chemoterapie). Reiki rozhodně nenahrazuje onkologickou léčbu!

Rostliny
Stačí na několik minut přiložit ruce na květináč opakovaně několikrát za den. Na rostliny na zahradě lze působit na dálku (nutný je 2. stupeň zasvěcení). Používání reiki snižuje potřebu hnojiv i prostředků proti škůdcům.

Zvířata
Zvířata jsou velmi citlivá na přijímání reiki, zvláště kočky lze působit přímo přikládáním rukou nebo u nebezpečných použijeme léčbu na dálku zvířata sama vycítí, kdy mají reiki dost, energií je tedy nemůžeme předávkovat.

Potraviny
Působením na potraviny je možné měnit jejich výživovou hodnotu. Reiki odstraňuje z potravy škodliviny. Zlepšuje jejich chuť a vůni (týká se i nápojů, čisté vody). S potravinami lze experimentovat, výsledky mohou být překvapující.

PRŮBĚH REIKI OŠETŘENÍ
Nikdo se nemusí ničeho bát. Ošetření reiki je bezpečné a nevyžaduje žádnou přípravu ani speciální pomůcky. Některé publikace uvádějí, že je třeba odložit náramky, řetízky, hodinky a další ozdoby kolem rukou a krku, aby mohla energie lépe proudit celým tělem. Mé dosavadní zkušenosti zatím nepotvrdily, že by přenos energie nefungoval.

Sedíte nebo ležíte oblečení a relaxujete (nejlépe se zavřenýma očima). Pro příjemnější náladu hraje uvolňující hudba, svítí svíčky, případně v místnosti voní olej z aroma lampy. Ošetření probíhá ve velmi klidné atmosféře, kdy léčitel postupně přikládá své ruce přes oblečení na různé části těla. Používá k tomu standardizované pozice rukou, které postupně pokryjí všechny důležité orgány těla. Při problémech v konkrétním místě, přikládá ruce na místo bolesti.

Léčitel nepoužívá žádný tlak, a tak je ošetření pomocí reiki přívětivé pro všechny věkové skupiny lidí. V některých případech drží léčitel své ruce kousek nad povrchem těla. Energie proudí z léčitelových rukou v takové míře, jakou je podvědomí pacienta schopné přijímat. Léčitel tedy množství předávané energie nemůže ovlivnit. Pacient může cítit teplo vycházející z přikládaných rukou, případně jemné brnění nebo chvění. Pocity jsou velmi individuální. Přijímání reiki je ale velmi uvolňující zážitek.

Reiki je nepolární energie. Procesy, které vyvolává se vždy odvíjejí směrem k jednotě a rovnováze. Pravidelný kontakt s reiki vyvolává uvolnění, detoxikační procesy na všech úrovních a člověka naplní pozitivní energií.

Reiki podporuje životní procesy, pomáhá odstraňovat jedy a odpady na všech úrovních. Při léčení disharmonií je důležité poskytnout tělu, duchu i duši pomoc. Například zdravá strava, pohyb, rozhovory s blízkými lidmi, masáže a podobně. Bezpodmínečně je nutné pít dostatek pramenité vody.

Pokud nevěříte, stačí to jen vyzkoušet! "ČLOVĚK MÁ POSLOUCHAT HLAS SVÉ DUŠE A NEMĚL BY SE PŘIZPŮSOBOVAT KONVENCÍM, KTERÉ NEJSOU V SOULADU S JEHO VNITŘNÍ PRAVDOU. NĚKDY JE TO TĚŽKÉ, ALE STOJÍ TO ZA TO."

REIKI A STRAVA
Strava je důležitou součástí, která ovlivňuje ozdravné procesy v našem těle. Záleží na tom, co sníme a vypijeme. Podle toho pro nás bude lehčí nebo těžší přijmout pozitivní stimuly v podobě reiki. Chce-li člověk aktivně přispět k vlastnímu ozdravění, měl by určitě upravit svůj jídelníček.

Vhodné potraviny jsou především ty čerstvé. 75% potravy by mělo být složeno z čerstvé zeleniny (z těchto 75% může být 15 % připraveno v páře), ovoce ze stejného pásma.

Je vhodné se vyhýbat polotovarům, instantním potravinám, mléčným výrobkům, alkoholu, kávě a čaji, bílé mouce a cukru, smaženým potravinám, snížit příjem soli (lepší je mořská), místo jogurtů je lepší na obnovení mikroflóry střev kysané zelí, uzeniny jsou nevhodné.

Nic ohřívaného! Několikanásobně ohřívané potraviny neobsahují žádné vitální látky a mají velmi málo životní energie. Jsou těžko stravitelné, zatěžují a zanášejí látkovou výměnu. Měli bychom se vyhýbat i pokrmům vařeným nebo ohřívaným v mikrovlnné troubě!!!

POHYB
Pohyb je každodenní součástí našeho života. Bohužel moderní svět zredukoval přirozený pohyb jen na omezený počet úkonů. Ostatní za nás obstarají stroje, auta, dálkové ovladače nebo výtahy. Člověk, který se nehýbe, ztrácí obrovské množství vlastní životní energie. Zpomaluje se mu metabolismus a energie tělem přestává proudit v dostatečném množství. To má za následek vznik obezity a s tím spojených nemocí, únavu, zahlenění, špatný spánek a vznik tzv. civilizačních nemocí. Ideální pohybové aktivity:
•gymnastika v aerobním rozsahu
•tae-bo
•tai-či
•jóga
•pět tibeťanů
•chi kung
•chůze - minimálně 30 minut denně

Měli bychom si ale svého života a sami sebe více vážit, a proto by se cvičení a pohyb mělo stát každodenní součástí našeho bytí. Nejde ale o trhání rekordů. Jde o vyvážený pohyb - o aktivity, které nevyžadují výkon, ale jemně podněcují lymfatický systém a tok energií v našem těle. Pohyb rozhodně nelze pomocí reiki nahradit. Naše tělo se skládá z množství součástek a ty potřebují pohyb, aby "nezrezivěly". Reiki je vhodný způsob jak doplnit chybějící energii. Její proudění ale ovlivňuje každý z nás. Proto zařazujme pohyb do našeho života.