Reiki Mawashi (Kruh Světla)

Tuto techniku pravidelně praktikovali již v Usui škole ai dnes je nedílnou součástí všech setkání reikistů. Kruh světla umožňuje velmi intenzivní působení na všechny přítomné, na nepřítomné osoby či situace, které potřebují léčivou sílu Reiki. Totiž i zde platí známý energetický zákon, že energie, které vysílají více osob, se ne sčítají ale násobí. Kruh světla obvykle vede mistr Reiki nebo nejzkušenější člen přítomné skupiny. Je jeho úkolem provést patřičné přípravy, vytvořit ochranu nebo poprosit vyšší duchovní bytosti o ochranu pro všechny přítomné. Toto je velmi důležité, protože v těchto chvílích se neobjevují v naší přítomnosti jen nápomocné světelné bytosti, ale i takové, které přicházejí s ne nejčistšího úmysly.

Přítomní se postaví nebo posadí do kruhu, nejlépe tak, aby se střídaly dívky a chlapci. Vzájemně se chytí za ruce tak, aby všechny palce směřovaly do levé strany (levá "ačkoli" dlaň je obrácena nahoru, pravá "dávající" dlaň je obrácena dolů). Hřbety jsou vztažené a těla uvolněné, aby energie mohla volně proudit. Podle možnosti se neopírá o stěnu, protože studená stěna "odnáší" energii. Samozřejmě, odložíme si šperky, hodinky a všechno, co nás škrtí nebo omezuje. Do středu kruhu můžeme postavit hořící svíčku, květiny, krystaly, krabičku se jmény lidí, kteří poprosili o pomoc. Může se tam posadit nebo si lehnout osoba, která nejvíce potřebuje ošetření (i více, pokud to místo dovolí). V pozadí může znít tichá meditační hudba.


Text meditační cvičení:

 • Přivřít oči a postupně si uvolni celé tělo. Tvůj dech je hluboký a pravidelný. Vnímej, jako každým výdechem odcházejí z Tebe všechna napětí, problémy a starosti. Vdechuje klid, mír, lásku ... ..
 • Nyní zaměří svou pozornost nad svou hlavu. Vidíš, jak se shora k Tobě spouští paprsek čistého zlato - bílého světla. Proniká přes korunní čakru, zaplavuje postupně celé Tvé tělo. Světlo se zesiluje každým tvým nádechem, naplňuje každý Tvůj sval, každý orgán, páteř a všechny kosti, nervy. Světlo Tě ještě více uvolňuje, naplňuje a očišťuje každou Tvou buňku, každý atom v Tvém těle.
 • Hlubokým nádechem přiveď do svého srdce ještě více světla a nechaj ho proudit přes svou pravou ruku. Vnímej, jak proudí do dlaně Tvého souseda, protéká všech v kruhu a po malé chvilce se vrací k tobě z levé strany. Nech světlo proudit dále a vnímej, jak se neustále zesiluje.
 • A teď nech, aby světlo z Tvého srdce proudilo do středu kruhu, kde se z tohoto světla začíná vytvářet krystalová pyramida. Nech dále proudit světlo, ať se celá pyramida naplní zlatým světlem lásky.
 • A teď poprosím reikistů druhého a třetího stupně, aby do středu pyramidy promítly všechny jim známé symboly Reiki. Reikisti prvního stupně nebo nezasvěcených si vyprosil symboly přes mistra Usui nebo přes nás (také mohou do pyramidy promítnout zlatý kříž) ... .... (Přestávka) ... ....
 • Nyní zvětši pyramidu tak, abychom se do něj všichni vešly. Prosíme pro nás ochranu Síly Lásky proti všem vnějším i vnitřním negativním vlivům.
 • Nyní pozvěte do středu kruhu naši Matku Zemi a zaplavme ji Světlem, Láskou, Reiki. Vyléčme její rány, vyčistěte její vody, její auru ... .... (Přestávka) ... ....
 • Otvor ještě více své srdce a pošli lásku každému obyvateli Země, ať už jsou to lidé, zvířata nebo rostliny ... ... (přestávka) ... ... pošli Světlo tam, kde zuří války, pošli Lásku všude, kde došlo k nějaké katastrofě ... ... (přestávka) ... ...
 • Nyní Propusť z kruhu s láskou Matku Zemi. Do středu kruhu pozvi všech těch, o kterých víš, že potřebují Světlo, Lásku, naši pomoc, Reiki, protože jsou nemocní nebo mají jiné problémy. Vyslov potichu jejich jména, představ si je tu a záplav jejich Láskou, světlem Eiki ... .... (Přestávka) ... .... S láskou jejich propusti z našeho kruhu.
 • Nyní pošlete Reiki pro X.Y. do Z ... nemocnice (zde mohou přijít na řadu všichni nemocní nebo situace, o kterých jsme se předtím dohodli. ... .... (přestávka) ... ....
 • A teď vlož do kruhu svou největší touhu, důležitou prosbu, svůj problém ... ... nech ze svého srdce proudit Reiki, Lásku, Světlo do středu kruhu na všechny naše prosby, touhy, na všechny problémy ... .... (Přestávka) ... ....
 • Děkujeme všem silám Lásky za jejich ochranu. Děkujeme Pánem Světla, andělem, duchovním učitelem a Mistrem, že byli s námi. Děkujeme všem Mistrem, Učitelem, Léčivé a andělský silám, že nám pomáhali.
 • Nyní si zmenši pyramidu a zavři ji do svého srdce, aby do nejbližšího světelného kruhu tě prosvětlovala, léčila a ochránila.
 • Pomalu začínáš znovu vnímat své okolí, cítíš své tělo, teplo rukou svých sousedů. Můžeš pustit jejich dlaně, jemně se rozhýbat, párkrát se zhluboka nadechnout a se skloněnou hlavou pomalu otevřít oči. Ještě chvilku se zakoukal do plamene svíčky, nech si v sobě doznít tento zážitek a jemně se vrať do přítomnosti.


Text cvičení je pouze ukázkový samozřejmě samotnou náplň cvičení můžeš libovolně měnit a přizpůsobovat konkrétní situaci, podmínkám a požadavkům. Do průběhu můžeš začlenit i léčebnou meditaci orgánů, podle vzoru, který jsem popsal. Můžeš také dělat různá cvičení s energií, příkazce světlo různými směry, procházet po jednotlivých orgánech, čakrách nebo po meridiánech.

V Japonsku je rozšířeno cvičení, kde se během meditace přemístí do svatyně na hoře Kuriyama. Tu sedě v kruhu, s rukama se navzájem a přitom srdcí, doříkáván 108 krát mantru "Om Usui Sama Hung". Do svého kruhu pozvou (vizualizují) mistra Usui. Pak pokračují podle uvedeného postupu. Na závěr se poděkují mistru Usui za jeho pomoc a přítomnost a pak ho s úctou propustí z kruhu.

Tato mantra vyjadřuje naši úctu mistru Usui, navíc zvedá energetickou úroveň a napomáhá udržovat, soustředit naši pozornost. Z tohoto důvodu ji můžeme používat nejen při meditacích, ale i při každém působení Reiki.

OM - Prazvuk, základní zvuk, který stvořil celý vesmír, počátek ...
SAMA - Slovo vyjadřující mimořádnou úctu
HUNG - Realizace

"OM USUI SAMA HUNG"
"Om, pocta mistrovi Usui, který dosáhl osvícení"
.